Geachte bezoeker,

Binnenmilieu-meten.nl is een co-website van De Woonbioloog / De Werkbioloog welke zich sinds het jaar 2005 richt op betaalbare Quick-scans van uitsluitend technisch meetbare omgevingsfactoren volgens de bouw-biologische richtwaarden SBM 2015 (Lucht & Straling), BRLV 2011 (Licht) en BRGA 2016 (Akoestiek) inclusief advies voor verbeteringen. Deze richtwaarden zijn veelal strenger dan de bestaande regelgevingen en brengen het internationale voorzorgsprincipe meer in de praktijk.Er kunnen binnenmilieumetingen worden uitgevoerd op het gebied van o.a. elektromagnetische straling, kunstlicht, geluid, akoestiek, water en binnenlucht inclusief bacteriën en schimmels. De kwaliteitseisen zijn opgesteld door em. prof. dr. ir. Michiel Haas (TU Delft) van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) en NIBEX. De deelnemers van De Woonbioloog / De Werkbioloog zijn veelal deels bouw-biologisch opgeleid in Duitsland en hun kennis wordt mede op peil gehouden via de Vereniging Integrale Biologische Architectuur (VIBA) en De Nationale Binnenmilieudagen.

De Woonbioloog / De Werkbioloog is actief in vele sectoren voor inspecties, metingen, advies en oplossingen. Het voornaamste doel is om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de woon-, werk- en leefomgeving. Ongeveer 70% van de opdrachten zijn in eerste instantie gezondheidsgerelateerd en circa 30% zijn ter verbetering van de productiviteit. Denk daarbij ook aan het optimaliseren van plantengroei in megakassen, het verbeteren van de diergezondheid in megastallen en het innoveren van industriële productieprocessen.Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten - Gouda

Binnenmilieu-meten.nl is een gezamenlijke handelsnaam die gebruikt wordt door zelfstandige specialisten.

Graaf Florislaan 40 - 1217 KM - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum

info@ binnenmilieu-meten.nl - 035-8872683

Binnenmilieu-meten.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV.